ثبت نام دوره های آموزشی

جهت ثبت نام در دوره ها می توانید به دو روش زیر عمل نمایید :

1- ثبت نام غیر حضوری :

مراجعه به بانک ملت و واریز شهریه دوره ها به حساب 150581966 بانک ملت شعبه ستارخان به نام جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

2- ثبت نام حضوری :

مراجعه به آدرس، میدان انقلاب - 12 فروردین - خیابان ژاندارمری - پ 75 ( جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران )