ثبت نام دوره های آموزشی

نحوه برگزاری دوره ها به سه صورت می باشد :

1- عمومی یا عادی

2- نیمه خصوصی ( با هماهنگی استاد و فراگیر )

3- خصوصی ( با هماهنگی استاد و فراگیر )

 

- دوره های عمومی شامل 10 جلسه و دوره های خصوصی و نیمه خصوصی 8 جلسه می باشد.

- مدت زمان دوره های عمومی دو و نیم ماه و دوره های خصوصی 3 روزه و نیمه خصوصی یک هفته ای می باشد.

- شروع دوره های عمومی به صورت فصلی ( ابتدای فصل تا انتهای فصل ) و دوره های خصوصی و نیمه خصوصی یک الی دو هفته پس از ثبت نام می باشد.

 

زمان بندی دوره های عمومی :

 

ساعات برگزاری

 

پنج شنبه

 

الکترونیک

9/30 الی 11

 

دندانپزشکی

11 الی 13

 

تصویربرداری

13/30 الی 15/30

 

اتاق عمل

15/30 الی 17/30

 

ازمایشگاهی

17/30 الی 19/30