ثبت نام دوره های آموزشی
كار با دستگاه سل كانتر (mindray 55oo )
یکشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵
0 نظر
3001 بازدید

شروع به كار دستگاه سل كانتر mindray 55oo
1-كليد power سمت چپ دستگاه را مي زنيم .
2-كليد power روي دستگاه را فشار مي دهيم و صبر مي كنيم تا دستگاه فعال شود .
3-به محض نمايان شدن صفحه اصلي ، در مستطيل هاي مربوطه به ترتيب ابتدا user. Name و سپس pass word را وارد نمائيد .
4-شستشوي روزانه دستگاه
5-با زدن منوي count صفحه اصلي وارد برنامه خوانش شويد .
6-گزينه wonk list پايين صفحه را كليك نمائيد و مشخصات بيمار را بر حسب نام و نام خانوادگي سن و شماره پذيرش وارد نمائيد .
7-ويال خون ميكس شده را (حداقل 2 دقيقه ) در زير سمپلر دستگاه قرار دهيد .
8-پدال بنفش رنگ پشت سمپلر را به داخل فشار دهيد و ويال نمونه را نگه داريد .
9-نمونه بيمار را تا زمان شنيدن صداي بوق نگه داريد .
10- پرينت بيمار را برداشته و در صو رت مشاهده موارد ذيل لام نمونه كشيده شود .
13000 و يا بالاتر از 3500 پائين تر از WBC10- 1موارد
10g/dl10-2- هموگلوبين كمتر از
10-3- منوسيت بيش از 12%
10-4- ائوزينوفيل بزرگسالان بيش از 4% و كودكان بيش از 10%
كمتر از 73 فمتوليتر MCV 10-5-
left. To. shilt 10-6- لام هاي همراه با علامت سوال
10-7- پلاكت كمتر از 100 هزار و بالاي 500 هزار در ميليمتر مکعب
دستگاه را تکميل نماييد. log book11- ليست

شستشو روزانه دستگاه mindray
تذكر : در ابتداي هر سيكل كاري مي بايست شستشو روزانه داده شده و سپس اقدام به قرائت نمونه ها گردد.
را باز كنيد . service 1) منوي اصلي دستگاه گزينه
را انتخاب كنيد .over .all 2) گزينه.
استفاده نمائيد. clean .all و Dip . cleanser3) به صورت يك روز در ميان از برنامه هاي
4- در پايان عمليات فوق را در ليست شستشو ثبت نمائيد .

شستشو پايان شيفت كاري :
1-از منوي اصلي گزينه count را انتخاب نمائيد .
2-گزينه clean را از پائين صفحه انتخاب كنيد .
3-عمليات فوق را يك بار ديگر امتحان كنيد .
4-به صفحه اصلي برگرديد .
5-گزينه service را كليك كنيد .
6-از منوي clean گزينه Remove . bubble را انتخاب نمائيد .

شستشوي هفتگي دستگاه Mindray
1-از صفحه اصلي گزينه service را انتخاب نمائيد .
2-از گزينه main ten ance پنجره probe . cleanser گزينه five bath را انتخاب نمائيد .
3- در پوش دستگاه را بالا برده و در قسمت سمت چپ دستگاه در پوش كانال هموگلوبين و R.B.C را برداريد
4-از محلول probe . cleanser موجود در بخش مقدار 1/5cc در هر يك از دو قسمت فوق تخليه نمائيد
5-در پوش محفظه priman سمت راست دستگاه را برداريد .
6-از محلول probe cleanser مقدار 1/5cc در محفظه شيشه اي primax تخليه نمائيد .
7-درپوش قسمت هاي Baso , Diff را برداريد .
8-ميزان 0.8cc از محلول probe . cleanser را داخل آن تخليه نمائيد ( در حالتيكه سوزن سرنگ به حالت 90 درجه خم شده باشد )
9-لازم به ذكر است بهتر است جهت ريختن محلولهاي فوق از سرنگ 2cc استفاده نمائيد .
10- در پايان نحوه عمليات در ليست شستشو ثبت گردد .

كنترل كيفي روزانه دستگاه mindray
1-نمونه هاي كنترل موجود را از يخچال خارج نموده و حداقل به مدت 2 دقيقه ميكس نمائيد .
2-نمونه ها را همانند يك نمونه بيمار به دستگاه بدهيد .
3-اطلاعات خوانده شده را جهت رسم گراف در برنامه كنترل كيفي دستي يا كامپيوتري وارد نمائيد .
4-نمونه هاي كنترل را مجددا به يخچال برگردانيد .
5-عمليات فوق مي بايست در شروع هر روز كاري انجام شود .

كنترل كيفي هفتگي دستگاه mindray
1-در ابتداي هر هفته كاري تعداد 5 نمونه مريض نرمال را جهت خوانش به دستگاه بدهيد .
2-اطلاعات را داخل ليست t.n وارد نمائيد .
3-نمونه ها را داخل يخچال بگذاريد . نمونها را با در بسته در يخچال 8-4 نگهداري مي كنيم .
4-فرداي آن روز مجددا نمونه هاي فوق را پس از مخلوط نمودن به دستگاه بدهيد .
5-اطلاعات را در ليست t.n وارد نمائيد .
6-اطلاعات ليست را جهت محاسبه در سيستم کنترل کيفي رايانه مرکزي بخش وارد نماييد
7-صحت تست t . Britin را كنترل نمائيد ( اعداد فوق مي بايست كمتر 2.78 مي باشد) .
8-اگر اعداد بالاتر از 78/2 بود شروع به بررسي مي كنيم
9-در صورت خروج از کاليبر اقدام به کاليبراسيون دستي نماييد در غير اين صورت با شرکت پشتيبان تماس بگيريد

نگهداري دستگاه Mindray:
1-در ابتداي هر شيفت كاري شستشو روزانه انجام پذيرد .
2-در ابتداي يا انتهاي هر هفته شستشوي هفتگي انجام شود .
3-از دادن نمونه هاي حاوي لخته هاي ريز يا با حجم بيش از 2cc در ويال مربوطه خود داري شود.
4-قسمت SRV دستگاه تا زمان مشاهده هر گونه Error باز و يا شستشو نشود .
نمونه مورد نياز :
1-1.5cc دار EDTA خون كامل همراه ويال

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر