ثبت نام دوره های آموزشی

دوره های عمومی هفته سوم فروردین 94 آغاز خواهد شد.

کسانی که در سال 93 اقدام به ثبت نام نمایند هزینه سال 93 از آنان اخذ خواهد شد.

هزینه دوره ها در سال 94 به میزان 15 الی 20 درصد افزایش خواهد یافت.