ثبت نام دوره های آموزشی
دستگاه الكتروكوتر ECU
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
0 نظر
1836 بازدید

اساس وبررسي جراحي با جريان الكتريكي:

 

واحد جراحي الكتريكي
وسايل الكتريكي در اتاق عمل براي برش و قطع خونريزي ‏(Hemostasis)‏ ‏ به وفور استفاده مي شود. اين وسايل  به طور عام با عنوان الكتروكوتر ‏ (Electrocauter)شناخته مي شوند كه مي توانند براي  بريدن بافت يا از خشك نمودن‏ آن به وسيله گرما (Desiccation)‏ و  قطع خونريزي به وسيله انعقاد ‏(Coagulation)‏ استفاده شوند.‏ اين كار بوسيله جرقه جريان فركانس راديويي‏RF‏ بين الكترود و بافت ايجاد مي شود كه در نهايت منجر به گرم شدن موضعي بافت و برداشتن آن مي گردد.


اساس واحد جراحي الكتريكي بر پايه فراهم آوردن جرقه لازم توسط منبع توان با فركانس بالا است. براي اين منظور، منبع توان لازم بوسيله منبع تغذيه فراهم مي شود. خروجي براي ايجاد شكل موج مناسب مدوله مي گردد تا عملكرد خاص خود را انجام دهد. عملكرد توان فركانس بالا بوسيله مدار كنترل تنطيم مي شود تا ميزان توان مناسب براي كار مشخص به خروجي منتقل شود.
معمولا براي كاربرد هاي مختلف توان هاي متفاوتي مورد نياز است. براي اين منظور يك مدار كوپلينگ بين مبدل خروجي و الكترود هايي براي كنترل توان خروجي به كار مي رود.
شكل موج هاي ايجاد شده بوسيله اين دستگاه براي كاربردهاي مختلف فرق مي كند. براي خشك كردن بافت و انعقاد، دستگاه از پالس هاي سينوسي ميراشونده استفاده مي كند.
موج سينوسي فركانس نامي بين 250 كيلوهرتز تا 2 مگاهرتز دارد و 120 پالس در ثانيه استفاده مي شود. در انعقاد ولتاژ مدار باز خروجي بين 300 ولت تا 2000 ولت و توان خروجي روي بار 500 اهمي در محدوده 80 وات تا 200 وات مي باشد. شدت ولتاژ و توان وابسته به كاربرد است.
در برش معمولا دستگاه موج سينوسي خالص ايجاد نمي كند و انواع مدولاسيون دامنه بر روي آن انجام مي شود. برش در فركانس و ولتاژ و توان بالاتري نسبت به حالت هاي كاري ديگر انجام مي شود، زيرا شدت گرماي جرقه بيشتر از خشك كردن بافت در انعقاد، آن را نابود مي كند. فركانس هاي محدوده 500 كيلوهرتز تا 5/2 مگاهرتز با ولتاژ مدار باز 9 كيلو ولت و محدوده توان 100 وات تا 750 وات براي برش به كار مي رود. معمولا جريان برش باعث خونريزي در قسمت برش مي شود، ولي برش بدون خونريزي مورد نياز است.
دستگاه برش الكتريكي با  استفاده از  تركيب دو شكل موج  مانند نمودار ‏Blended‏  اين كار را انجام مي دهد. فركانس شكل موجي ‏Blended‏ (تركيبي) به طور عموم برابر با فركانس برش است. براي تاثير بهتر، جراح ترجيح مي دهد با توان و ولتاژ بالا كار كند و خونريزي نداشته باشد تا اينكه برش خالص انجام دهد. طرح هاي مختلفي براي اين دستگاه وجود دارد. مدارهاي پيشرفته شكل موج فركانسي راديويي را بوسيله مدارهاي الكترونيك حالت جامد ايجاد مي كنند. دستگاههاي قديمي تر بر اساس مدارهايي با لامپ هاي خلاء و حتي شكاف جرقه براي ايجاد شكل موج هاي مورد نياز استوار بودند.‏


انواع جراحي الكتريكي
دو نوع جراحي الكتريكي يك قطبي ‏Monopolar‏ و دو قطبي ‏Bipolar‏ وجود دارد كه در هر دو، از ولتاز و فركانس بالا استفاده مي شود. اختلاف اين دو روش در نحوه اتصال به زمين آنهاست.‏

جراحي الكتريكي تك قطبي (‏Monopolar Electrosurgery)
در يك وسيله جراحي الكتريكي تك قطبي، برش به وسيله يك الكترود شبيه خودكار انجام مي شود و الكترود ديگر صفحه اي است كه مسير عبور جريان و بازگشت آن به دستگاه را فراهم مي كند كه ممكن است زمين وصل شده و يا از آن جدا باشد.

جراحي الكتريكي دو قطبي (‏Bipolar Electrosurgery‏)‏
در يك وسيله جراحي الكتريكي دوقطبي، دو الكترود با نوك فلزي وجود دارد كه يكي از آنها الكترود بيمار و ديگري الكترود مولد نام دارد. جريان از الكترود مولد وارد بدن بيمار شده و از فاصله كم درون بدن بين دوالكترود عبور مي كند و به الكترود بيمار باز مي گردد. بنابراين به جز ناحيه ي كوچكي  از محل برش جريان، از قسمت ديگري از بدن عبور نخواهد كرد.

نحوه اتصال الكترود مرجع (‏Plate)
1- حالت زمين شده  ‏(Grounded)‎
‏2- حالت مرجع زمين شده   ‏(Earth Grounded)‎
‏3- ايزوله شده / شناور   ‏ (Isolated / Flaoting)‎

حالت الكترود صفحه اي مرجع
الكترود صفحه اي با نام هاي مختلف الكترود خنثي، غير فعال يا پخش كننده شناخته شده و به يكي از صورت هاي كه در بالا  به آن اشاره شد، استفاده مي گردد:
1-
حالت زمين شده     ‏
الكترود صفحه اي زمين شده ، بيمار را در برابر پتانسيل هاي فركانس راديويي كه به زمين مربوط مي شود، محافظت مي كند، ولي در برابر جريان نشتي فركانس پايين توليد شده بوسيله تجهيزات ديگر متصل شده به بيمار محافظت نمي كند.
2-
حالت مرجع زمين شده يا خازني 
صفحه مرجع زمين شده يا خازني، بيمار را در برابر افزايش پتانسيل فركانس راديويي محافظت مي كند. همچنين جريان نشتي از ديگر دستگاه‎ ‎هاي متصل شده به بيمار را محدود مي كند.‏‎ ‎در اين حالت اگر اتصال زمين ديگر وسايل وصل شده به بيمار اشكال پيدا كند يا‎ ‎‏ به صورت صحيح وصل نشده باشد، ممكن است جريان نشتي فركانس پايين افزايش يابد و براي بيمار خطرناك باشد.
3-
ايزوله شده / شناور  ‏
الكترود صفحه اي در حالت شناور از بيمار در برابر نشت جريان فركانس پايين محافظت مي كند ولي در عوض ممكن است پتانسيل فركانس راديويي در بدن بيمار تا حد خطرناكي افزايش يابد.‏


واحد جراحي الكتريكي در دندانپزشكي
همانگونه كه در مباحث مقدماتي عنوان شد، از واحد جراحي الكتريكي ‏(Electrosurgical Unit)‎‏ در بخش هاي مختلف جراحي استفاده مي گردد. جراحي هاي مرتبط با دندان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مي توان از تكنينك هاي فوق در دندانپزشكي نيز بهره برد. نكته مهم در به كارگيري اين تجهيزات در جراحي هاي دنداني، محدوده فركانسي و توان مورد استفاده است كه همانطور كه عنوان شد، براي كاربردهاي مختلف، متفاوت خواهد بود. ‏
بر طبق استانداردهاي موجود در انجمن دندانپزشكي آمريكا ‏(ANSI/ADA)‎، تجهيزات الكتروسرجري پر كاربرد در دندانپزشكي در محدوده فركانسي 1.5 تا 4 مگاهرتز عملكرد مناسبي داشته و داراي ماكزيمم توان خروجي 100 وات و كمتر است، به علاوه اينكه حداقل مقدار توان، 50 وات است كه اعداد فوق با قابليت ماكزيمم كارائي در نظر گرفته مي شود. همچنين بواسطه سروكار داشتن جراح با يك ناحيه موضعي كوچك و البته با حساسيت بالاتر نسبت به بافت بخش هاي ديگر بدن، توصيه مي گردد كه از تجهيزات الكتروسرجري دوقطبي ‏(Bipolar)‎‏ و يا دستگاه هائي كه قابليت سوئيچينگ بين حالت تك قطبي و دوقطبي دارند، استفاده گزدد تا در صورت نياز و بسته به كاربرد‏‎ ‎بتوان حالت كاري دستگاه را تغيير داد. ‏

 

تست هاي حفاظت الكتريكي
بحث حفاظت الكتريكي در تجهيزات پزشكي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اين مسئله، در تجهيزاتي چون يونيت هاي الكتروسرجري با حساسيت بيشتري دنبال مي شود. تجهيزات جراحي الكتريكي از هر نوع و با هر كاربردي، از استانداردهاي جهاني پيروي نموده و عملا بدون اين استانداردها فابل استفاده نخواهند بود. ليست برخي عناوين تست هاي مربوط به اينگونه تجهيزات در زير آورده شده است : ‏


IEC 60601-1-1 ; Electrical Safety for Medical Devices
IEC 60601-1-2 ; European Standard for Electro Magnetic Compatibility
IEC 60601-1-2 ; High Frequency Surgical Particular Standards
UL 2601-1 (UL 60601-1) ; North American Safety for Medical Devices
IEC 60601-1-4 ; European Standard for Programmable Medical Devices
AAMI HF18 ; Electrosurgical Units

 

 

دستگاه الکتروکوتر((ECU

 

ابزار جراحی الکتریکی جهت ایجاد برش وجلوگیری از خونریزی در اتاق عمل کاربرد وسیعی دارد به نحویکه در خونریزیها برای ایجاد لخته ،بریدن و شکافتن بافتها و نابود نمودن بافتبه روش سوزاندن کار می رود.این کار توسط اعمال جرقه های الکتریکی میان پروب و بافت که موجب تمرکز گرما وحرارت در محل مورد نظر ونابودی بافت می شود،انجام می گیرد. مزایای استفاده از چاقوی برش الکتریکی نسبت به یک چاقوی برش مکانیکی ،یکی امکان انعقاد هم زمان با برش و دیگری جلوگیری از پراکنده شدن سلولهای بیمار به بافتهای اطراف است که مزیت بزرگی به شمار می اید. این وسیله در ابتدا فقط  برای عمل انعقاد بافت جهت جلوگیری از خونریزی مورد استفاده قرار می گرفت،ولی در حال حاضر جهت برش بافت یا برش و انعقاد هم زمان مورد استفاده قرار می گیرد. در برش الکتریکی ، جریانی از بدن بیمار عبور نمی کند، بلکه نوک پروب از طریق عبور یک جریان الکتریکی از سیم با مقاومت بالا گرم می شود سپس گرمای انتقال یافته از نوک پروب به بافت ،باعث برش یا انعقاد ان می شود که به شکل پروب مورد استفاده بستگی دارد. الکتروکوتر یا یا برش دهنده الکتریکی از یک پروب یا تیغه الکتریکی جهت برش بافت و انعقاد ان برای کنترل خونریزی بطور همزمان استفاده می کند. بیشترین کاربرد ان در کنترل و جلوگیری از خونریزی حین اعمال جراحی چشم،صورت،جراحی پلاستیکو ترمیمی است. جلوگیری از خونریزی حین عمل جراحی علاوه بر انکه برای بیمار امری ضروری وحیاتی است،به جراح امکان می دهدتا ساختارهای بافت تحت عمل را براحتی مشاهده نماید. الکتروکوترهای خاص در جراحی های پوست و زنان مورد استفاده قرار می گیرند. در این واحدها ،از گرما برای برش بافت استفاده می شود. هنگامیکه گرما از طریق پروب گرمایی جهت برش یا انعقاد به بافت اعمال می شود،چندین تغییر ممکن است اتفاق بیافتد که شامل:

1:از هم پاشیدن سلولهاو ازاد شدن محتوای داخل انها

2:بخار شدن اب داخل بافت که منجر به جمع شدن بافت می شود

3:پروتیین سلولهای خون و بافت تغییر شکل داده و به شکل لخته در می اید

نوک پروب مورد استفاده از طریق عبور جریان از سیم با مقاومت بالا گرم می شود و این گرما مستقیما به بافت اعمال می گردد. 4 نوع پروب الکتروکوتر با پوشش فلزی برای انعقاد و انواع دیگر برای برش و انعقاد همزمان مورد استفاده قرار می گیرد. در حین برش الکتریکی ، میزان جریان عبوری از المنت ، گرمای تولید شده در پروب  را تغییر می دهد. منبع تغذیه الکتریکی که از ولتاژ معمولی تغذیه می کند، میزان جریان عبوری از المنت را تنظیم می کند که از طریق کنترل های قرار گرفته بر روی دستگاه صورت می گیرد. در برخی دستگاهها،المنت حساس به دما مثل ترموکوپل ،با پروب ادغام شده و درجه حرارت را مانیتور می کند. همچنین برخی پروبهای برش الکتریکی دارای یک منبع نور با شدت متغیر برای روشن کردن ناحیه مورد جراحی است. استفاده از گاز ارگون جهت افزایش کارایی انعقادی این واحدها ،جلوگیری از خونریزی سریع و موثر بافت در ارگان هایی با عروق خونی فراوان را امکان پذیر می سازد که به کوترهای ارگونی موسومند. برای انعقاد خون و خشکاندن بافت از پالس های سینوسی میرا شونده استفاده می شود.امواج سینوسی RF  دارای فرکانس طبیعی 250 تا200  KHZ است و معمولا 120 پالس در ثانیه اعمال می شود. ولتاژ مدار باز در حدود 200تا 300 ولت و توان بر روی بار 500 اهمی در حدود 80 تا 200 وات است. مقدار ولتاژ و توان بستگی به کاربردهای ویژه ویژه دستگاه جراحی الکتریکی دارد. عمل برش با منبع RF موج پیوسته انجام می گیرد.

اغلب دستگاهها در حین کار به دلیل اثر بارگذاری و کشیده شدن جریان قادر به تولید منبع پیوسته نبوده  نیاز به مدولاسیون دامنه است. الکترودهای بکار رفته در سایز ها و شکلهای مختلف موجود است . الکترود فعال شبیه چاقوی جراحی است،با یک دسته ایزوله که توسط جراح گرفته می شود. سوئیچ دستی که بر روی دسته الکترود قرار دارد اعمال جریان به پروب را امکانپذیر می سازد. در حالیکه هدف پروب فعال ، اعمال انرژی به بافت از طریق نوک پروب است که به اعمال برش ، انعقاد یا هر دوی انها منجر می شود. الکترود خنثی  dispersive  electrode))دارای عملکرد متفاوتی است. نقش این الکترود در حقیقت تکمیل مدار اعمال F R  به بیمار است،بدون انکه چگالی جریان بالایی برای اسیب رساندن به بافت را داشته باشد که در ساده ترین حالت از یک پلیت بزرگ که زیر بدن بیمار قرار می گیرد،تشکیل می شود. در بیشتر اعمال جراحی از یک الکترود خنثی 27 سانتیمتر مربع که بر روی ران قرار می گیرد استفاده می شود. اساس کار دستگاه اینگونه است که جریان الکتریکی از طریق کابلهای مربوط و الکترود فعال به بدن بیمار اعمال می شود سپس جریان الکتریکی از طریق الکترود برگشتی Dispersive  Electrode یا Return  Electrode  که در زیر بیمار قرار داردو کابل مربوطه ، به دستگاه بر می گردد. اثر گرمایی دستگاه که به تخریب بافت منجر می شود ، به وسیله مقاومت الکتریکی بافت به جریان با فرکانس و چگالی بالا ایجاد می گرددو دانسیته عبور جریان باعث برش بافت می گردد.جهت جلوگیری از سوختن بافت ، الکترود برگشتی بایستی دارای سطح تماس بزرگ با بدن بیمار بوده تا مسیر خروجی با مقاومت کم و چگالی جریان پائینی را ایجاد می کند.

لوازم جانبی دستگاه و روش تمیز کردن انها

1:قلم تک قطبی

2:الکترودهای قلم تک قطبی برای برش و انعقاد

3:صفحه بیمار با کابل اتصال به دستگاه

 4:پدال پایی

5:پنست دو قطبی و کابل اتصال ان به دستگاه

قلم تک قطبی

دستگاه با انواع مختلفی از قلمهای تک قطبی استاندارد ، سازگار است و الکترودهای متنوعی که به عنوان الکترود فعال در جراحی تک قطبی استفاده می شوند، نصب می شو ند. نصب و تعویض این الکترودها به اسانی صورت می پذیرد و جراح می تواند با چرخاندن هر الکترود ،جهت مناسب ومورد نظر خود را انتخاب نماید.روی قلم دو دکمه فشاری وجود دارد که جراح با فشار دکمه زرد رنگ ، که به سر قلم نزدیکتر است، حالتcutting و با فشار دکمه ابی رنگ ، حالت coagulation را انتخاب می نماید. برای تمیز کردن قلم تک قطبی ، نباید از وانهای شستشوی اولتراسونیک استفاده شود. همچنین ، برای تمیز کردن ان نباید از دستگاههای هوای داغ استفاده شود. پس از هر بار استفاده از قلم تک قطبی ، با استفاده از الکل یا مواد ضد عفونی کننده ،سطح قلم و کابل را کاملا تمییز کنید . همچنین می توانید کابل و قلم را در محلولهای ضد عفونی با توجه به دستورالعمل استفاده از مواد ضد عفونی کننده ،کاملا غوطه ور کنید. البته اینکار ممکن است از عمر مفید قلم، به خاطر اکسید شدن اتصالات و فیشها بکاهد. پس از اینکار ، قلم و کابل را کاملا با اب استریلیزه شده شستشو دهید. سپس در صورت نیاز ، با استفاده از دستگاه اتوکلاو ، تا دمای حداکثر  134  درجه سانتیگراد ، کابل و قلم تک قطبی را استریلیزه کنید . هیچگاه کابل را به دور قلم تک قطبی  نپیچید، زیرا اینکار باعث تغییر شکل کابل در دراز مدت می شود.

الکترودهای قلم تک قطبی

انواع گوناگونی از الکترودهای فعال با شکلها و ابعاد متنوع وجود دارد، که جراح می تواند با انتخاب مناسب ترین نوع انها ، عمل جراحی را انجام دهد. الکترودها باید از جنس مرغوب با صافی سطح بالا تهییه شده است که حتی الامکان از چسبیدن بافت به الکترود جلوگیری می کند. برای تمیز کردن ، ابتدا باید بافتهای باقیمانده روی الکترود با برسهای زبر که از جنس مس یا فولاد می باشد، برای تمیز کردن این الکترودها نباید از ابزار تیز مثل ، چاقو یا قیچی استفاده شودزیرا خراب شدن سطح این الکترودها باعث چسبیدن بافت ها به الکترود در هنگام استفاده های بعدی می شود. برای تمیز کردن الکترودها می توان از وان شستشوی اولتراسوند استفاده کرد و برای استریلیزه کردن نیز ، می توان از هوای داغ تا 180  درجه سانتیگراد استفاده نمود.

صفحه بیمار

انتخاب جنس و ابعاد صفحه بیمار، بستگی به توان خروجی مورد استفاده دارد. به منظور ایمنی بیمار ، لازم است با توجه به حداکثر توان خروجی مورد استفاده روی هر بیمار ، حداقل سطح تماس لازم برای صفحه بیمار ، رعایت شود. صفحه بیمار از جنس سیلیکون هادی می باشد . نرمی و انعطاف پذیری این صفحه ، باعث سهولت استفاده و امکان بکارگیری ان در نواحی مختلف بدن بیمار می باشد .همچنین امکان اتصال با ECG  و یا اندوسکوپی به کانکتور این صفحه فراهم است. صفحه بیمار ، با یک کابل با طول 3 متر به دستگاه متصل می شود. برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن صفحه بیمار ، دقیقا مشابه قلم تک قطبی عمل کنید.

پدال پایی

برای فعال کردن ژنراتورها  Monopolar  ,  Bipolar می توان از پدال پایی دوتایی استفاده کرد . در حالت Monopolar  با فشار پدال زرد رنگ ، وضعیت Cutting   انتخاب می شود و با فشار پدال ابی رنگ ، وضعیت Coagulation انتخاب می شود . ضمنا ، اگر به صورت همزمان ، دو پدال فشار داده شود ، هیچ کدام از ژنراتورهای تک قطبی فعال نمی شوند . در حالت Bipolar هر کدام از پدال های زرد یا ابی به تنهایی و یا با هم فشار داده شوند، خروجی دو قطبی فعال می شود .ساختار این پدال در مقابل ریزش اب و نفوذ مایعات محافظت شده است و نیز ضد اشتعال است . ضد اشتعال بودن پدال ، بدین معناست که از این پدال می توان حتی در نواحی که احتمال نشت مواد بیهوشی یا ضد عفونی کننده قابل اشتعال وجود دارد، استفاده کرد . ضمنا ، برای  ضد عفونی کردن یا تمیز کردن سطح پدال ، از هر ماده ضدعفونی کننده حتی اگر قابل اشتعال باشد ، می توان استفاده کرد . برای حمل ونقل پدال از کابل استفاده نشود و حتی الامکان از اعمال فشار به محل اتصال کابل به پدال اجتناب شود. ضمنا ، از پیچیدن کابل به دور پدال به صورت محکم و با فشار ، خودداری شود. در صورتی که از پدال های دیگری که از پدال های دیگری که ضد اشتعال نیستند ، استفاده شود ، باید توجه داشت که اولا ، در تمیز کردن و ضد عفونی کردن انها از مواد اشتعال زا استفاده نشودو ثانیا ، در منطقه 25 سانتی متری از محل هایی که احتمال نشت مواد بیهوشی قابل اشتعال وجود دارد ، مورد استفاده واقع نشود. این ناحیه مشهور به Medical   zone  است .

 

 

پنست دو قطبی

انواع گوناگونی ازپنست های Bipolar  با شکل ها و ابعاد مختلف ، برای انعقاد بافت ها قابل استفاده است . به غیر از انتهای دو سر پنست ، بقیه نواحی از مواد عایق پوشیده شده است که هنگام تماس با بافت ، به غیر از نوک پنست ، در نواحی دیگر انعقاد رخ نمی دهد و همچنین ،باعث سوزش دست جراح هنگامی که خروجی دو قطبی فعال می شود ، نخواهد شد . در انتهای پنست (محل اتصال با کابل ) رابط خروجی دو قطبی قرار دارد. نحوه ضد عفونی و استریل کردن کابل و پنست دو قطبی ، مشابه قلم تک قطبی است وتا دمای 134 درجه سانتیگراد قابل استریلیزه کردن می باشند.برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن ونگهداری پنست دو قطبی نکاتی که در تمیز کردن الکترودهای تک قطبی ذکر شد بایستی رعایت شود خصوصا برای تمیز کردن نوک پنست از اشیای سخت و زبری که باعث از بین رفتن پوشش عایقی پنست می شود اصلا استفاده نشود .از اعمال فشار زیاد به پنست ویا باز کردن دو شاخه ی پنست از یکدیگر اجتناب کنید زیرا باعث خرابی پوششهای عایق روی پنست می شود.

از پیچیدن کابل دو قطبی به صورت محکم و با فشار اجتناب کنید زیرا این کار باعث تغییر شکل کابل در دراز مدت میشود.

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه کوتربه طور خلاصه دارای سه مد زیر میباشد:
CUT و COAGULATION و BLEND
مد CUT دستگاه کوتر باعث برش میشود،
مد COAGULATION باعث انعقاد خون میشود و
مد Blend دستگاه کوتر هم هر دو عملکرد cut و coagulation را انجام میدهد.
عکس صفحه بعد گویای همه چیز است ...

 

 

 

يونيت هاي الکتروسرجري


مفاهيم پايه يونيت هاي الکتروسرجري

اختصار/ نام هاي ديگر  : ‏ Electro-Surgical Units (ESU) ‎، دياترمي ‏(Diathermy)

دياترمي ‏(Diathermy)‎‏  به چه معني است؟ 
Dia : ‎از طريق
Thermy : ‎دما، حرارت
دياترمي در اصطلاح به معناي معالجه به وسيله حرارت است.‏

‏- در چه مواردي به کار مي‌رود؟
يونيت الکتروسرجري ‏(ESU)‎‏ براي ايجاد برش بر روي بافت بدن و يا متوقف کرد خونريزي به وسيله انعقاد خون به کار برده مي شود ‏(haemostasis)‎‏.‏

فيزيولوژي
در حين انجام عمل جراحي، بافت و رگ هاي خوني پاره مي شوند، که منجر به خونريزي مي‌شود. براي جلوگيري از خونريزي خيلي زياد و همچنين پاکسازي محل عمل از خون، از يونيت الکتروسرجري استفاده مي شود. حالت هاي مختلفي براي عملکرد دستگاه قابل تنظيم است. ‏"Cut"‎‏ براي برش دادن بافت، ‏"Blend"‎‏ ترکيبي است از عمل برش و انعقاد. اين حالت براي برش و کاهش خونريزي به طور همزمان استفاده مي شود ‏(haemostasis)‎‏. ‏"Coagulation"‎‏  براي حداکثر جلوگيري از جريان خون مورد استفاده قرار مي گيرد و ‏"Desiccation"‎‏ براي خشک کردن بافت به کار مي‌رود. مد تک قطبي (تک الکترود) ، براي برش و عمل انعقاد و مد دو قطبي (انبر جراحي شبيه الکترود) به طور عمده براي خشک کردن بافت مورد استفاده است.   ‏
چگونه کار مي کند؟
جريان الکتريکي با فرکانسي در حدود 500 کيلوهرتز ‏(500 kHz)‎‏ براي برش بافت و انعقاد خون استفاده مي شود. اين فرآيند با به کارگيري جرقه فرکانس راديوئي ‏(RF)‎‏ بين پروب و بافت به انجام مي رسد. جريان الکتريکي عبور کننده، بافت را گرم کرده و آب داخل سلول ها را تبخير کرده و از بين مي برد. اقدامات انجام شده به عنوان يک فرآيند خاص جراحي نامگذاري مي شود که شامل برش بافت ‏(Cutting)‎‏ ، انعقاد خون ‏(Coagulation)‎‏ و نهايتا خشک کردن ‏(Desiccation)‎‏ است. ولتاژ الکترودها در حدود 1000 تا 10000 ولت پيک تو پيک ‏(1000 - 10,000 V p-p)‎‏ است.‏
‏ ‏
واحد اندازه گيري
وات ‏(Watts)‎

مقادير نوعي
دوقطبي :
برش :  50 وات  ،  انعقاد :  8 وات
تک قطبي :
برش : 300 -150 وات  ،   انعقاد : 80 - 40  وات‏
‏- برخي کمپاني هاي سازنده, CONMED, CooperSugrical, Delasco, Deltronix, Ellman, Elmed Richard Wolf‎        منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

 

 

 

     كاليبراسيون  الكتروكوتر براي رفع سوختگي :     يكي از تكنيكهاي جراحي براي ايجاد برش استفاده از جريان فركانس بالا توسط دستگاه الكتروكوتر است. در اين روش از الكترودهاي منوپلار و بايپولار استفاده ميشود. در الكتروكوتر منوپلار (monopolar)، دستگاه جرياني توليد ميكند كه اين جريان از الكترود فعال به طرف بافت هدايت ميشود. اين جريان از بدن عبور كرده و از طريق الكترود بازگشتي بيمار به دستگاه برميگردد. در الكتروكوتر بايپولار (Bipolar) از جريان با شكل موجي كه براي بريدن بافت بهكار ميرود، استفاده ميشود. زيرا اين جريان از يك ولتاژ پايين توليد شده و باعث انعقاد خون بدون لخته شدن اضافي بافت ميشود و در اين روش نيازي به الكترود بازگشتي بيمار نيست.
چگونگي اتصال اين الكترودها و معيوب نبودن آنها و صحت عملكرد خروجي دستگاه بر عملكرد آن تأثيرگذار است. عدم كاركرد صحيح دستگاه داراي عوارض زير است.
-
سوختگي به علت از بين رفتن بخشي از صفحه بيمار، در اين حالت با كاهش مساحت، چگال جريان زياد گشته و باعث ايجاد سوختگي در محل تماس صفحه با بدن بيمار خواهد شد.
-
نشتي جريان HF كه باعث سوختگي بيمار ميگردد.
رسم منحني مشخصه عملكرد دستگاه بر اساس خروجي دستگاه (توان) برحسب مقاومتهاي متفاوت ضروري است. دستگاه الكتروكوتر داراي سطح خطر بالاست و در نگهداشت پيشگيرانه و كاليبراسيون از برنامه 6 ماهه Minor و 12 ماهه Major بايد استفاده شود.
پارامترهاي مهم جهت تست و آزمون كاليبراسيون:
-
بررسي نشتي جريان فركانس بالا،
- بررسي خروجي ژنراتور در يك مقاومت ثابت،
- بررسي خروجي ژنراتور با تغيير مقاومت به منظور مطالعه فني عملكرد دستگاه در ماكزيمم توان و 50% آن جهت مطابقت با منحني مشخصه عملكرد دستگاه.
-
بررسي تماس كامل الكترود غيرفعال (CQM: Contact Quality Monitoring)
-
بررسي برقراري كامل الكترودهاي فعال و غيرفعال.
تجهيزات مورد نياز جهت انجام آزمونهاي كمي كاليبراسيون و نگهداشت پيشگيرانه (PM):
1-
آنالايزر دستگاه الكتروكوتر
2- اندازهگير جريان نشتي يا آنالايزر ايمني الكتريك
3- اهممتر اندازهگير مقاومت زمين
4- اهممتر اندازهگير مقاومت بالا (20 مگا اهم)
5-
پروب اسيلوسكوپ ولتاژ بالا (فقط در تستهاي پذيرش)
با توجه به آنكه به مرور زمان ممكن است صفحه بيمار آسيب ببيند و اين صدمهديدگي با چشم قابل رؤيت نيست و تنها اثر آن سوختگي و التهاب پوست بدن بيمار در محل تماس الكترود است به علت كاهش سطح تماس، ضروري است اين صفحه از لحاظ رسانا بودن در تمام قسمتها تست شود. با آزمايش CQM توسط كاليبراتور الكتروشوك ميتوان اين مسأله را با دقت بسيار بررسي نمود. همچنين كاليبراتورها معمولاً قابليت اتصال به اسيلوسكوپ براي بررسي نمودارهاي جريان HF را دارا هستند.
برخي از الكتروكوترهاي جراحي داراي سيستمي براي چك كردن اتصال ميان صفحه الكترود خنثي و بيمار هستند تا در صورت افزايش مقدار مقاومت بين آنها ازحد ايمني با آلارم مخصوص جراح را مطلع مينمايد. همچنين برخي از دستگاههاي الكتروكوتر قادرند جريان الكترود خنثي و الكترود فعال را چك نمايند و در صورتي كه تفاوت بين آنها زياد باشد، جراح را مطلع سازند. بدين منظور برخي از كاليبراتورهاي الكتوركوتر داراي سيستمي براي صحت موارد فوق هستند. همچنين ميتوان يك مقاومت متغير را براي تست دقيق جريان و توان الكتروكوتر به كاليبراسيون متصل مينمايد با استفاده از اين روش مقاومتهاي بين 10 تا 500 اهم توليد كرده و منحني بهتري براي خروجي دستگاه بهدست ميآيد.
از ديگر تستهايي كه ميتوان براي دستگاههاي با خروجي ايزوله شده انجام داد، تعيين ايزولاسيون دستگاه است. اين تست نبايد بر روي دستگاههايي با پليتهاي مستقيماً زمين شده يا پليتهايي كه به زمين از طريق يك خازن متصل هستند، انجام شود. اندازهگيري مقاومت زمين الكترود پليت نيز اهميت بسزايي در كارآيي سيستم دارد. در اين صورت مقاومت بين الكترود پليت و پين زمين سيم برق را اندازهگيري كرد. در دستگاههايي زمين مرجع اگر مقدار اندازهگيري كمتر از 20 مگااهم باشد، خازن بين پليت و زمين داخلي دستگاه معيوب است. ECRI توصيه ميكند كه دستگاههايي كه پليت آنها مستقيماً زمين هستند با دستگاههايي با خروجي ايزوله شده يا دستگاههاي زمين مرجع، جايگزين شوند.
بر اساس استاندارد ANSI/AAMI:HF18-1993 خروجي ژنراتور تا ميزان 90% عدد انتخابي قابل است. همچنين بر اساس اين استاندارد بررسي خروجي ژنراتور با مقاومت متغير در حالت بايپولار در محدوده 1000-10 اهم و در حالت منوپلار در محدوده 2000-50 اهم قابل انجام است. همچنين بر اساس استاندارد IEC 601-1 حداكثر جريان نشتي قابل قبول 40 ميكروآمپر است. در استاندارد ANSI/AAMI ميزان نشتي جريان فركانس بالا بهصورت تابعي از طول سيم بيان شده است.
آزمونهاي كمي لازم در كاليبراسيون و نگهداشت پيشگيرانه و محدوده مجاز آنها در جدول زير بهطور خلاصه آورده شده است:
شرح آزمون محدوده مجاز
مقاومت زمين بدنه كمتر از 5/0 اهم (در بدنه و پدال پايي)
مقاومت زمين پليت در دستگاههايي كه زمين مرجع دارند بيش از 20 مگااهم و در دستگاههايي كه خروجي آنها زمين شده است تقريباً 15/0 اهم
جريان نشتي بدنه كمتر يا مساوي 300 مگااهم
توان يا جريان خروجي با توجه به مشخصات سازنده تعيين ميشود
ايزولاسيون خروجي كمتر يا مساوي w5
ونتيلاتور:
ونتيلاتور دستگاهي است كه تنفس را براي بيماراني كه بهطور طبيعي قادر به تنفس نبوده يا احتياج به كمك دارند، فراهم مينمايد. ونتيلاتور با استفاده از يك فشار مثبت ريهها را باد ميكند. فشار در داخل ريهها متناسب با حجم گاز افزايش مييابد، كه اين فشار مثبت توسط لولههاي مخصوص به ريهها منتقل ميشود. در بعضي ونتيلاتورها يك سوئيچ جهت تعويض فاز از دم به بازدم در داخل دستگاه وجود دارد. در بعضي ديگر برگشت الاستيك سينه بهطور طبيعي خروج گاز در هنگام بازدم را باعث ميشود، البته در مدلهاي ديگر فشاري كمتر از اتمسفر باعث ايجاد فشار منفي در فاز بازدمي ميگردد.
اساساً تقسيمبندي ونتيلاتورها به دو صورت انجام ميگيرد، اول از جهت چگونگي طراحي ونتيلاتور براي مكانيزم تهويه به اين معني كه دستگاه داراي چه مد تهويهاي است و اينكه اين حالات بر چه اساسي تقسيمبندي ميشوند.
در تقسيمبندي حالات تهويه هوايي ميتوان گفت دستهاي از آنها كلاسيك هستند كه تمامي ونتيلاتورها اين ويژگي را دارا هستند (مثل Simv) و دسته ديگر حالتهايي كه مخصوص كمپاني سازنده ونتيلاتور است.
نوع دوم تقسيمبندي از اين جهت است كه ونتيلاتور بيمار را در چه محدوده سني حمايت ميكند، اين مسأله بسيار مهم است كه محدوده كاري ونتيلاتور از جهت سن بيمار مشخص باشد. حتي كسي كه درخواست ونتيلاتور ميكند بايد دقيقاً مشخص كند كه ونتيلاتور را براي چه منظوري ميخواهد استفاده كند.
از لحاظ سي

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر