ثبت نام دوره های آموزشی
استاندارد 3804
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳
0 نظر
1741 بازدید

.

 -2 اتصالات : مشتمل بر کابل برق ، سیم زمین ( earth ) و کابل اتصال لیدها می باشد .

1-2 کابل برق جهت تامین جریان و ولتاژ مورد نیاز دستگاه از برق شهری استفاده می شود

~~
 
 
 
 
 
3804
 
 
 
صندلي داندانپزشكي
 
 
 
چاپ اول
 
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.
 
 
اعضاي كميسيون تدوين صندلي داندانپزشكي
 
رئيس
دكترشوكت بخش - عبدالرحمان دكتراي دندانپزشكي , متخصص ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي , دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 
اعضاء
اكبري - ابوالحسن ليسانس مكانيك شركت ملورين
سلامتي - بيژن ليسانس فيزيوتراپي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
سماك نژاد - فريور ليسانس فيزيك شركت صنايع دندانپزشكي ايران
شيرآقايي - عبدالسعيد   شركت فخر سينا
صفوي - پرويز كارشناس كنترل پرواز شركت ايرادنت
عبادي - حسين فوق ليسانس فيزيك گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه تهران
 
دبير
ظهوررحمتي - لاله ليسانس فيزيك مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 
فهرست مطالب
 
صندلي دندانپزشكي
مقدمه
هدف و دامنه كاربرد
تعاريف
طبقه‏بندي
مقررات و توصيه‏ها
نمونه برداري
آزمون
دستورالعمل‏هاي سازنده
علامت‏گذاري
بسته‏بندي
پيوست الف
 
 
بسمه تعالي
پيشگفتار
 استاندارد صندلي دندانپزشكي كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در شانزدهمين كميته ملي استاندارد مهندسي پزشكي مورخ 1374/12/20 مورد تصويب قرار گرفته , اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .
 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
 بنابراين براي مراجعه به استاندارد ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .
 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .
 لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :
ISO 6875 – 1995
Dental patient chair
 
 
  صندلي دندانپزشكي
  0 ـ مقدمه
 اين استاندارد كه يكي از استانداردهاي ويژه استاندارد عمومي شماره 3368 تحت عنوان " تجهيزات الكتريكي پزشكي ـ مقررات كلي ايمني " است , ويژگيهاي صندلي‏هاي دندانپزشكي را تعيين مي‏كند .
 از اين به بعد براي اختصار به استاندارد شماره 3368, استاندارد عمومي اطلاق مي‏شود .
 مقررات اين استاندارد مقدم بر مقررات استاندارد عمومي است .
 در جائي كه مشخص شده است بند خاصي از استاندارد عمومي معتبر است , به اين معني است كه آن بند تنها در صورتي قابل اجرا است كه مقررات آن با دستگاه صندلي دندانپزشكي مربوط باشد .
  1 ـ هدف و دامنه كاربرد
 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , روشهاي آزمون , علامتگذاري و بسته‏بندي كليه صندلي‏هاي دندانپزشكي بدون توجه به ساختار و الكتريكي يا غيرالكتريكي بودن آنها مي‏باشد .
  3 ـ تعاريف
 علاوه بر تعاريف به كار رفته در استاندارد عمومي تعاريف زير نيز به كار برده مي‏شود :
 3 ـ 1 ـ تجهيزات دندانپزشكي : دستگاهها , وسايل و ملحقات همراه , كه مخصوص استفاده افراد مجاز در زمينه دندانپزشكي يا حرفه‏هاي وابسته به آن ساخته شده است .
 3 ـ 2 ـ صندلي دندانپزشكي :
 (1) يكي از تجهيزات دندانپزشكي است , كه يك گستره حركت در آن پيش‏بيني شده و براي حفظ موقعيت بيمار تحت درمان , طراحي شده است .
 (2) نوعي صندلي درماني است كه به طور ثابت و يا به صورت غير ثابت در محل كار نصب شده است . اين صندلي قابليت تغيير ارتفاع و وضعيت براي قرار دادن بيمار در حالت‏هاي نشسته و يا خوابيده را داشته و مجهز به وسايلي براي قرار دادن سر بيمار در وضعيت‏هاي مختلف مورد نياز براي درمانهاي دندانپزشكي است .
  4 ـ طبقه‏بندي
 اين طبقه‏بندي فقط براي صندلي‏هاي دندانپزشكي كه با برق كار مي‏كنند , به كار مي‏رود .
 4 ـ 1 ـ برحسب انواع حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي
 صندلي الكتريكي برحسب يكي از انواع زير طبقه‏بندي مي‏شود :
 الف ) دستگاه طبقه 1
 دستگاههايي كه در آنها براي حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي تنها به عايق‏بندي اصلي اكتفا نگرديده است بلكه اقدامات ايمني ديگري نيز منظور شده است . در اين روش دستگاه به هادي زمين حفاظتي ( كه قبلا در سيم كشي ثابت ساختمان منظور شده است ) به گونه‏اي اتصال دارد كه در صورت خرابي عايق‏بندي اصلي , قسمت‏هاي فلزي قابل دسترس برق دار نشوند .
 ب ) دستگاه طبقه 2
 دستگاههايي كه در آنها براي حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي تنها به عايق‏بندي اصلي اكتفا نگرديده است بلكه اقدامات ايمني ديگري مانند عايق‏بندي مضاعف يا تقويت شده نيز آنها تكيه نشده است .
 4 ـ 2 ـ برحسب درجه حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي
 الف ) دستگاه نوع B
 دستگاه طبقه 1 يا 2 يا دستگاه داراي منبع تغذيه برق داخلي كه تأمين كننده درجه مناسبي از حفاظت در مقابل خطر برق گرفتگي مخصوصأ در موارد زير مي‏باشد :
 ـ حد مجاز جريانهاي نشتي
 ـ قابليت اطمينان اتصال حفاظتي زمين ( در صورت وجود )
 به عنوان مثال دستگاه طبقه B براي كاربردهاي داخلي و خارجي روي بيمار تحت نظارت , به استثناي كاربرد مستقيم روي قلب مناسب مي‏باشد .
 4 ـ 3 ـ برحسب كار دستگاه
 صندلي‏هاي دندانپزشكي از نوع دستگاههاي با كار متناوب 1 مي‏باشند .
  5 ـ مقررات و توصيه‏ها
 مقررات الكتريكي تنها شامل صندليهاي دندانپزشكي مي‏شود كه به تجهيزات الكتريكي مجهز مي‏باشد , با اين حال مقررات عمومي كه در استاندارد عمومي آمده است براي صندليهاي دندانپزشكي غير الكتريكي نيز بايد اعمال گردد .
 5 ـ 1 ـ كليات
 5 ـ 1 ـ 1 ـ ساختار كلي
 5 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ صندلي دندانپزشكي بايد طوري طراحي , ساخته و توليد شود كه بعد از انبار كردن , حمل و نقل مناسب , نصب , بكارگيري و نگهداري بر اساس دستورالعمل‏هاي سازنده , موجب بروز هيچ نوع خطر قابل پيش‏بيني براي بيمار , شخص اپراتور و يا محيط اطراف در زمان استفاده عادي و يا بروز حالات تك اشكال 2 نگردد .
 اگر صندلي دندانپزشكي كليه آزمونها را بگذراند , در اين صورت با مقررات اين استاندارد مطابقت دارد .
 5 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ صندلي دندانپزشكي بايد استحكام و قدرت لازم براي مقاومت در مقابل فشارهايي كه در هنگام درمانهاي دندانپزشكي اعمال مي‏شود را داشته باشد . بدون اينكه باعث ايجاد آتش سوزي , برق گرفتگي و يا حادثه خطرناكي شود .
 اگر صندلي دندانپزشكي كليه آزمونها را بگذراند , در اين صورت با مقررات اين استاندارد مطابقت دارد .
 5 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ هر نوع وسيله ديگري كه به توصيه سازنده در مجاورت صندلي دندانپزشكي يا متصل به آن به كار برده مي‏شود نبايد موجب غير ايمن شدن صندلي دندانپزشكي شود .
 اگر صندلي دندانپزشكي كليه آزمونها را بگذراند , در اين صورت با مقررات اين استاندارد مطابقت دارد .
 5 ـ 1 ـ 1 ـ 4 ـ لبه‏ها و زواياي قطعات و قسمت‏هاي قابل دسترس صندلي دندانپزشكي براي بيمار و پرسنل شاغل نبايد تيز باشد و بايد طوري ساخته و پرداخت شود , كه ايجاد جراحت براي بيمار و پرسنل شاغل نگردد .
 بوسيله بازرسي بايد بررسي شود .
 5 ـ 1 ـ 1 ـ 5 ـ پشت سري , تكيه گاه دست , پشتي , تكيه گاه ساق و پا در صندلي دندانپزشكي , اين قسمت‏ها بايد طوري طراحي و ساخته شود كه بيمار بتواند به طور راحت از آنها در حالت نشسته و خوابيده استفاده نموده و پرسنل شاغل نيز بتواند به طور صحيح و راحت و در شرايط كاري راحت و ايمن از آن استفاده نمايند .
 5 ـ 1 ـ 1 ـ 6 ـ آن دسته از صندلي‏هاي دندانپزشكي كه به منظور نصب دائم بر روي زمين درنظر گرفته مي‏شوند , مي‏بايست جهت اين منظور مناسب باشند .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 1 ـ 3 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 1 ـ 2 ـ قسمت‏هاي متحرك
 قسمت‏هاي متحركي كه در شرايط كار عادي امكان ايجاد آسيب مي‏كنند بايد به گونه‏اي حفاظت و پوشانده شوند تا امكان ايجاد خطر براي بيمار و پرسنل شاغل را به حداقل برساند .
 فاصله بين قسمت‏هاي متحرك الكتريكي كه در دسترس دست يا انگشتان مي‏باشد بايد هنگام باز بودن كامل حداكثر 10mm بوده و هنگام بسته بودن كامل حداقل 20mm باشد .
 اقدامات ايمني كافي براي محافظت بيمار و پرسنل شاغل از قسمت‏هاي الكتريكي قابل دسترس بايد صورت گيرد . اين اقدامات مي‏تواند شامل صفحه كليدهاي محدودكننده يا طرحهاي احتياطي مشابه باشد .
 كليه كابلهاي الكتريكي و لوله‏هاي هيدروليك بايد در مقابل فرسودگي , شكستگي و خرابي در هنگام كار عادي صندلي متحمل سايش و كشش شوند .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 1 ـ 4 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 1 ـ 3 ـ كنترل‏ها
 كنترل‏ها بايد طوري طراحي شده و يا در محل هايي نصب شوند كه امكان به كار افتادن اتفاقي آنها وجود نداشته باشد .
 علائم كنترل‏ها بايد برطبق استاندارد ملي ايران به شماره... 3 و در محل مناسب نصب شوند .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 1 ـ 3 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 1 ـ 4 ـ متوقف كننده اضطراري
 صندلي دندانپزشكي بايد حداقل داراي يك وسيله قطع كننده اضطراري در محلي كه به آساني قابل دسترسي براي دندانپزشك و پرسنل شاغل است , باشد . در زمان فعال شدن وسيله قطع كننده اضطراري , كليه عملكردهاي دستگاه كه مي‏تواند به بيمار يا پرسنل شاغل آسيب برساند , بايد فورا متوقف شود .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 1 ـ 3 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 1 ـ 5 ـ روكش و تشك
 5 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ مواد
 فقط بايد از مواد روكشي كه به آساني به وسيله شستشو دهنده هايي كه توليدكننده براي شستشو و ضدعفوني توصيه كرده است , استفاده شود .
 چنين مواد روكشي بايد در مقابل نفوذ آب مقاوم بوده و همچنين نبايد جيوه در آن گير يا جذب شود .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 1 ـ 3 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ قابليت اشتعال
 روكش و تشك نبايد آتش گير باشد و درنتيجه زغال شود . اگر چنين بود , انتشار زغال شدگي در هر مسير اندازه‏گيري شده نبايد از 30mm نسبت به نزديكترين نقطه به سوختگي با سيگار بيشتر باشد .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 1 ـ 3 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 1 ـ 6 ـ تميز كردن و ضدعفوني
 كليه قسمت‏هاي خارجي صندلي دندانپزشكي را بايد بتوان تميز كرد و ضدعفوني كرد , بدون آنكه سطوح صندلي دندانپزشكي يا علامتگذاريهاي مربوط به آن دراثر استفاده مواد پاك كننده‏اي كه سازنده توصيه كرده است , آسيب ببيند .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 1 ـ 11 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 1 ـ 7 ـ دماهاي بيش از حد
 بند 36 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 2 ـ مكانيكي
 5 ـ 2 ـ 1 ـ پشت سري
 5 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ساختار
 پشت سري بايد قابليت تحمل در برابر نيروي وارده كه در زير بند 7 ـ 2 ـ 1 مشخص شده است , را بدون تغيير دائم و موقت و خرابي دارا باشد . اين نيرو مشابه نيروي حركات غيرارادي به انضمام وزن سر بيمار و هر نيروي اضافي است كه توسط اپراتور يا پرسنل شاغل و نيرويي كه در اثر حركات بدن بيمار بر روي پشت سري‏وارد مي‏شود .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 2 ـ 1 اين استاندارد انجام گيرد
 5 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ مكانيزم آزاد كننده
 مكانيزم آزادكننده پشت سري بايد در محلي تعبيه و طراحي شود كه به طور تصادفي آزاد يا فعال نشود , در عين حال بايد مكانيزم آن به صورتي باشد كه در موقع لزوم بتوان آن را به سرعت به كار انداخت .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 1 ـ 3 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 2 ـ 2 ـ تكيه گاه دست
 در صورتي كه صندلي دندانپزشكي داراي تكيه گاه دست است , اين تكيه گاه بايد قابليت مقاومت در برابر نيروي وارده كه در زير بند 7 ـ 2 ـ 2 مشخص شده را داشته باشد . تكيه گاه دست بايد طوري طراحي شود كه به طور عمودي و افقي قابل حركت بوده و مجهز به يك مكانيزم آزاد كننده يا گيره هايي كه قابليت مقاومت در برابر باري كه  زير بند 7 ـ 2 ـ 2 مشخص شده را داشته باشد , اين گيره‏ها بايد اين بار را بدون ايجاد خرابي دائم در عملكردشان تحمل كنند . ( مكانيزم آزادكننده تكيه گاه دست در طرف كراشوار مورد نياز نمي‏باشد )
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 2 ـ 2 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 2 ـ 3 ظرفيت بارگذاري
 5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ جابجائي عمودي
 صندلي دندانپزشكي بايد قابليت حمل و بالا بردن وزني معادل 135Kg براساس توزيع جرم جدول 1, به انضمام وزن اضافي مربوط به وسايل و دستگاههاي نصب شده بر روي صندلي را مطابق دستورالعمل سازنده دارا مي‏باشد . صندلي دندانپزشكي نبايد بيش از 10 ميلي‏متر در ساعت در جهت عمودي رو به پائين جابه جا شود .
 
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 2 ـ 3 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ كج شدن و پايداري
 كج شدن كناره تكيه گاه صندلي يا از زمين بلند شدن آن در شرايط بارگذاري تعريف شده در 7 ـ 2 ـ 4 و بدون بار در پشتي , نشيمن گاه , تكيه گاه ساق و پا و تنظيمهاي طولي حركت , قابل قبول نيست .
 5 ـ 2 ـ 4 ـ فشار تركيدگي
 سيستمهاي تحت فشار به كار رفته در صندلي دندانپزشكي كه تركيدن آنها ممكن است باعث خطر شود بايد استقامت كافي داشته باشد تا در فشار كاري مشخص شده در زير بند 7 ـ 2 ـ 5 دچار تركيدگي يا نشت نشود .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 2 ـ 5 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 2 ـ 5 ـ آزاد كننده فشار
 در كليه قسمتهاي صندلي دندانپزشكي كه در هنگام آتش سوزي امكان به وجود آمدن فشار وجود دارد , مي‏بايستي از وسايل آزادكننده فشار استفاده نمود .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 1 ـ 3 و 7 ـ 1 ـ 6 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 2 ـ 6 ـ پايداري در استفاده عادي
 بند 20 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 2 ـ 7 ـ بار فوق العاده مربوط به اندازه‏گيري كمكهاي اوليه
 صندلي دندانپزشكي بايد قابليت ايستادگي در برابر باري با جرم 40kg را با تناوب 1S در مدت 1 دقيقه داشته باشد .
 صندلي دندانپزشكي نبايد در مدت آزمون از زمين بلند شود و همچنين نبايد هيچ نشانه خرابي بعد از آزمون در آن مشاهده شود .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 2 ـ 7 اين استاندارد انجام گيرد .
5-3- الكتريكي
 5 ـ 3 ـ 1 ـ وسيله ايمني
 در شرايط بروز تك اشكال در دستگاه , مانند از كار افتادن كليد محدود كننده حركت , بايد تدابير حفاظتي اضافي نظير محدود كننده‏هاي مكانيكي جهت جلوگيري از بروز آسيب به بيمار و پرسنل شاغل تعبيه شود .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 3 ـ 2 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 3 ـ 2 ـ توان ورودي
 بند 7 ـ 1 و 7 ـ 3 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 3 ـ حالات تك اشكال
 بند 3 ـ 3 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 4 ـ حفاظت در برابر خطرات ناشي از برق گرفتگي
 بند 9 از استاندارد عمومي معتبر است .
 3 ـ 3 ـ 5 ـ مقررات مربوط به هر طبقه
 5 ـ 3 ـ 5 ـ 1 ـ دستگاههاي طبقه 1
 زير بند 10 ـ 1 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 5 ـ 2 ـ دستگاههاي طبقه 2
 زير بند 10 ـ 2 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 5 ـ 3 دستگاههاي طبقه 1 و طبقه 2
 زير بند 10 ـ 3 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 5 ـ 4 ـ دستگاههاي نوع B
 زير بند 10 ـ 5 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 6 ـ محدوديت ولتاژ و ( يا ) انرژي
 بند 11 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 7 ـ محفظه‏ها و پوشش‏هاي حفاظتي
 بند 12 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 8 ـ سرريز شدن , نفوذ مايعات
 بند 38 ـ 2 و 38 ـ 6 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 9 ـ نشت
 بند 38 ـ 4 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 10 ـ جداسازي
 بند 13 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 11 ـ زمين كردن حفاظتي , زمين كردن كاركردي و هم پتانسيل كردن
 بند 14 ـ الف تا 14 ـ ز از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 12 ـ جريانهاي نشتي مداوم و جريانهاي كمكي بيمار
 حداكثر مقادير مجاز بايد طبق جدول 2 باشد .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 3 ـ 3 اين استاندارد انجام گيرد .
 
جدول 2
مقادير مجاز جريانهاي پيوسته، نشتي و كمكي بيمار
 
 5 ـ 3 ـ 13 ـ استقامت دي الكتريك
 استقامت دي الكتريك اجزا و قطعات يونيت دندانپزشكي بايد به گونه‏اي باشد كه ولتاژهاي مشخص شده در زيربندهاي  16 ـ 1 و 16 ـ 2 استاندارد عمومي را تحمل كند .
 آزمون بايد طبق بند 7 ـ 3 ـ 4 اين استاندارد انجام گيرد .
 5 ـ 3 ـ 14 ـ قطع منبع تغذيه
 بند 40 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 15 ـ كار غيرعادي و حالات اشكال
 بند 43 از استاندارد عمومي 
 5 ـ 3 ـ 16 ـ اجزاء دستگاه
 زير بندهاي 46 ـ 1, 46 ـ 2, 46 ـ 3, 46 ـ 7, 46 ـ 8, 46 ـ 9 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 17 ـ قسمت‏هاي برق اصلي , اجزاء و طراحي
 بند 47 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 18 ـ زمين كردن حفاظتي پايانه‏ها و اتصالات
 بند 48 از استاندارد عمومي معتبر است .
 5 ـ 3 ـ 19 ـ ساختمان و طراحي
 بند 49 از استاندارد عمومي معتبر است .
  6 ـ نمونه برداري
 حداقل يك صندلي دندانپزشكي براي هر مدل بايد بر اساس اين استاندارد ارزيابي گردد .
  7 ـ آزمون
 7 ـ 1 ـ شرايط عمومي آزمون
 7 ـ 1 ـ 1 ـ اقدامات عمومي براي آزمون
 ترتيب انجام آزمون بايد طبق پيوست " ب " استاندارد عمومي باشد . كليه آزمونهاي اين استاندارد از نوع آزمونهاي نوعي است , مگر اينكه روش ديگري مشخص شده باشد . آزمونها بايد توسط آزمايشگاههاي تائيد شده در سطح ملي انجام شود . سري پي در پي آزمونهاي استقامت دي الكتريك بايد با حضور سازنده انجام گيرد .
 چون برخي از آزمونهاي اين استاندارد مخربند , صندلي دندانپزشكي آزمون شده نبايد مورد استفاده دندانپزشكي قرار گيرد .
 بايد بازرسي شود كه مقادير منتسب به قطعات به كار رفته در صندلي , مناسب كاربرد مورد نظر آن باشد . در صورتي كه مقدار منتسب به قطعه يا جزئي از دستگاه بيش از مقدار مورد نياز كار دستگاه باشد , نيازي به بررسي آن قطعه در گستره عريض منتسب آن ندارد .
 صندلي دندانپزشكي در صورتي سازگار با مقررات اين استاندارد است كه كليه آزمونهاي مربوط را كه در اين استاندارد آمده است , با موفقيت بگذراند .
 صندلي دندانپزشكي يا قسمتهاي مربوط به آن كه ساختار و مواد آن متفاوت با جزئيات مندرج در اين استاندارد است , در صورتي مورد قبول است كه بتواند درجه ايمني معادل اين استاندارد را از خود نشان دهد .
 7 ـ 1 ـ 2 ـ دماي محيط , رطوبت , فشار محيط
 بعد از اينكه صندلي دندانپزشكي در حالت كار عادي قرار گرفت , آزمونها بايد تحت شرايط كاري زير انجام شود .
 الف ) دماي محيط بين 15 تا 35 درجه سانتي‏گراد
 ب ) رطوبت نسبي بين 45 تا 75 درصد
 ج ) فشار محيط در گستره 860mbar تا 1060mbar بين 645 تا 795 ميلي‏متر جيوه
 دستگاه مورد آزمون بايد از شرايط محيطي ديگري كه صحت آزمون را غيرمعتبر مي‏سازد , حفاظت شود ( به طور مثال گرد و غبار روي دستگاه )
 7 ـ 1 ـ 3 ـ بازرسي عيني
 براي تعيين سازگاري دستگاه با مقررات اين استاندارد , دستگاه را با چشم غيرمسلح و شرايط ديد طبيعي بازرسي كنيد .
 7 ـ 1 ـ 4 ـ قسمت‏هاي متحرك
 بازرسي عيني صندلي دندانپزشكي براي تعيين سازگاري آن با مقررات اين استاندارد بايد با چشم غيرمسلح و در شرايط ديد طبيعي انجام شود .
 7 ـ 1 ـ 5 ـ قابليت اشتعال
 صندلي دندانپزشكي را جهت آماده سازي براي آزمون تحت شرايط دماي 23±2ºC و رطوبت نسبي %65±5 به مدت 48 ساعت قرار دهيد . بعد از اين حالت با سيگار سه نقطه متفاوت تشك را بسوزانيد تا سيگار تمام شود . بازرسي عيني صندلي دندانپزشكي براي تعيين سازگاري آن با مقررات اين استاندارد بايد با چشم غيرمسلح و در شرايط ديد طبيعي انجام شود .
 7 ـ 1 ـ 6 ـ ساير شرايط
 زير بندهاي 4 ـ 6 استاندارد عمومي معتبر است .
 7 ـ 1 ـ 7 ـ ولتاژهاي آزمون و ولتاژهاي منبع , نوع جريان , ماهيت منبع و فركانس
 بند 4 ـ 7 از استاندارد عمومي معتبر است .
 7 ـ 1 ـ 8 ـ آماده سازي قبلي
 بند 4 ـ 8 از استاندارد عمومي معتبر است .
 7 ـ 1 ـ 9 ـ تعميرات و اصطلاحات
 بند 4 ـ 9 از استاندارد عمومي معتبر است .
 7 ـ 1 ـ 10 ـ آماده سازي محيط از نظررطوبت
 بند 4 ـ 10 از استاندارد عمومي معتبر است .
 7 ـ 1 ـ 11 ـ تميز و ضدعفوني كردن
 آزمون تميز و ضدعفوني كردن بايد مطابق بند 38 ـ 7 استاندارد عمومي انجام گيرد .
 7 ـ 2 ـ آزمونهاي مكانيكي
 7 ـ 2 ـ 1 ـ ساختار پشت سري
 از يك قرص فلزي به قطر 100mm و با شعاع انحناي 15mm استفاده شود .
 در حاليكه صندلي دندانپزشكي و پشت سري در حالت كاملا خوابيده هستند به مركز پشت سري نيرويي برابر با 300N را به مدت يك دقيقه در جهت پائين و عمود بر صفحه پشت سري وارد كنيد .
 7 ـ 2 ـ 2 ـ تكيه گاه دست
 از يك قرص فلزي به قطر 100mm و با شعاع انحناي لبه 15mm استفاده شود .
 نيروي معادل 335N را به طور عمود به طرف پائين و در بحراني‏ترين به مدت 1 دقيقه اعمال كنيد , و بعد يك جرم 220N را به حالت افقي به سمت چپ و راست اعمال كنيد .
 7 ـ 2 ـ 3 ـ جابجائي عمودي
 صندلي مورد آزمون را مطابق جدول 1 زير بار قرار دهيد . سپس جرم اضافي مربوط به دستگاههايي كه بر روي صندلي نصب مي‏شوند را مطابق با دستورالعمل سازنده كه حداكثر ظرفيت بارگذاري را تعيين مي‏كند بدان اضافه نمايند .
 صندلي را سه بار به طور متوالي و بدن مكث در جهت بالا و پائين به حركت درآوريد . سپس سه مرتبه متناوبأ در مدت سه بار بالا و پائين رفتن صندلي كليد را قطع و وصل نمائيد . يك ساعت صندلي را در ميانه ارتفاع باقي نگه داشته و حركت عمودي را اندازه بگيريد .
 7 ـ 2 ـ 4 ـ كج شدن و پايداري
 آزمون را در سطحي افقي و محكم انجام دهيد .
 صندلي را طبق دستورالعمل سازنده در بالاترين وضعيت ممكن دو حالت پشتي عمودي و پشتي خوابيده قرار دهيد . آزمون اول بايد با پشتي عمودي و آزمون دوم با پشتي خوابيده انجام گيرد .
 كج شدن كناره تكيه گاه صندلي در شرايط بارگذاري و بدون بار , در حاليكه صندلي دندانپزشكي در كليه وضعيت‏هاي كاري باشد , قابل قبول نيست .
 صندلي را مطابق دستورالعمل سازنده در دو حالت پشتي عمودي ( و خوابيده ) قرار دهيد . گشتاوري معادل 270 نيوتن متر را نسبت به مركز ثقل صندلي و به طور عمودي در حالتي كه پشتي در حالت عمودي و خوابيده است , در تمام زوايا (360 درجه نسبت به مركز دوران ) و در حالت صندلي بدون و با بار برطبق دستورالعمل سازنده اعمال كنيد .
 وقتي مطابق با دستورالعمل سازنده و توزيع بار مشخص شده در جدول 1 بار اضافي تجهيزات معين شده روي صندلي نصب شد ( مانند قابليت بالا بردن حداكثر لوازم اضافي مشخص شده به وسيله توليدكننده ) صندلي را دو دور كامل در جهت عكس بدون وقفه چرخانده و متناوبأ كليد كنترل ( بازو بسته ) را سه بار در هر نيم دور كامل به كار اندازيد . در اين هنگام نبايد هيچ كدام از قسمت‏هاي پايه صندلي كج , شكسته و يا از زمين بلند شوند . وقتي نيروي اضافي 90 نيوتن در محل قرار گرفتن دهان به صندلي اعمال مي‏شود در هنگام بالا و پائين رفتن پشتي و زماني كه در حداكثر حالت خوابيده است , نبايد كج يا شكسته شود .
 7 ـ 2 ـ 5 ـ فشار تركيدگي
 هر سيستم تحت فشار بايد در معرض فشار هيدرواستاتيك قرار گيرد . بين آزمون فشار هيدرواستاتيك و ميزان فشار اسمي بايد نسبتي كه در نمودار شكل 1 آمده است , برقرار باشد . سيستم را به يك پمپ هيدروليك مناسب وصل كنيد . فشار را به تدريج تا %40 فشار آزمون هيدرواستاتيك نهائي رسانده و به مدت 60 ثانيه در اين فشار نگه داريد . سپس فشار را تا فشار آزمون هيدرواستاتيك مشخص شده , بالا برده و 3 دقيقه نگه داشته شود . اگر نمونه دچار تركيدگي يا نشت شود , قابل قبول نيست .
 7 ـ 2 ـ 6 ـ آزادكننده فشار
 وسايل آزادكننده فشار , پولك فشار , اتصالات لحيم شده , لوله‏هاي غيرفلزي يا وسايل آزادكننده فشار ديگري كه معادل با مقررات اين استاندارد است را به وسيله بازرسي عيني بررسي كنيد .
 7 ـ 2 ـ 7 ـ بار اضافي مربوط به اندازه‏گيري كمك‏هاي اوليه
 بار را مطابق توزيع بار داده شده در جدول اعمال كنيد و طبق توصيه سازنده , پشتي را به طور افقي (0º±5º) قرار دهيد .
 به وسيله قرص فلزي مدوري با قطر 100mm و شعاع انحنا در لبه ها 15mm نيروي 400N را به طور عمودي و در فاصله 400mm از مركز پشت سري و در جهت پشتي , 60 بار در دقيقه اعمال كنيد .
 
شكل -1  نسبت فشار آزمون و فشار منتسب
 7 ـ 3 ـ آزمونهاي الكتريكي
 7 ـ 3 ـ 1 ـ منبع تغذيه
 الف ) ولتاژ منتسب حداكثر 250 ولت براي تك فاز
 ب ) حداكثر امپدانس داخلي 0/1 اهم .
 پ ) تغييرات ولتاژ عمومأ نبايد از ±%10 ولتاژ نامي بيشتر شود . اين مورد شامل تغييرات كوتاه مدت ( زمان كمتر از يك ثانيه ) در فواصل غيرمنظم نمي‏شود مانند آنچه كه توسط ژنراتور اشعه X يا دستگاههاي مشابه به وجود مي‏آيد , نمي‏شود .
 ت ) ولتاژهايي كه سينوسي هستند و در حالت چند فاز يك سيستم منبع متقارن تشكيل مي‏دهند .
 ث ) فركانس نبايد بيش از 1 هرتز نسبت به فركانس اسمي تغيير نمايد .
 ج ) دامنه تغييرات فركانس براي فركانسهاي كمتر از 100 هرتز بيش از يك هرتز و براي فركانسهاي 100 تا 1000 هرتز بيش از %1 تغيير نكند .
 آزمون بايد با وسايل اندازه‏گيري قابل دسترس انجام شوند .
 7 ـ 3 ـ 2 ـ وسايل ايمني
 در صندلي‏هاي دندانپزشكي كه با نيروي برق عمل مي‏كنند و از طريق كليدهاي محدودكننده كنترل مي‏شوند , ضمن اينكه صندلي دندانپزشكي در گستره حركتي كامل خود , كار مي‏كند , هر بار يكي از كليدهاي محدودكننده حركت بايد حذف شود . 4 ( حالت تك اشكالي ) پس از اين آزمون هيچگونه فرو ريختگي كه ايجاد خطر براي بيمار و يا اپراتور كند نبايد در صندلي دندانپزشكي ايجاد گردد .
 7 ـ 3 ـ 3 ـ جريانهاي نشتي مداوم و جريانهاي كمكي بيمار
 جريان نشتي زمين , جريان نشتي محفظه , جريان نشتي بيمار و جريان كمكي بيمار بايد در حالات زير اندازه‏گيري شود . تحت آزمون قرار گيرد .
 الف ) پس از آنكه صندلي دندانپزشكي طبق مقررات بند 7 اين استاندارد به دماي كار عادي رسيد .
 ب ) پس از طي مراحل " آماده سازي از نظر رطوبت " همانطور كه زيربند 15 از استاندارد عمومي شرح داده شده است .
 اندازه گيريها بايد در حالتي انجام شود كه دستگاه خارج از محفظه رطوبت قرار دارد و يك ساعت بعد از آنكه دستگاه از محفظه بيرون آورده شد , شروع شود . دماي محيط آزمون بايد كمتر يا برابر دماي محفظه رطوبت باشد . ابتدا بايد اندازه گيريهايي انجام شود كه در آنها نيازي به تغذيه دستگاه نيست .
 7 ـ 3 ـ 4 ـ استقامت دي الكتريك
 ولتاژ آزمون براي دستگاههاي تك فاز و دستگاههاي سه فاز ( كه مثل دستگاههاي تك فاز مورد آزمون قرار مي‏گيرند ) براي مدت يك دقيقه همانطور كه زيربندهاي 16 ـ 1 و 16 ـ 2 از استاندارد عمومي توصيف شده است طبق جدول 5 به شرح به قسمتهاي عايق اعمال مي‏شود .
 الف ) بلافاصله بعد از گرم شدن تا دماي كار و قطع تغذيه دستگاه توسط كليد برق اصلي يا با به كار بردن مدار شكل 26 استاندارد عمومي براي المانهاي حرارتي .
 ب ) بلافاصله بعد از " آماده سازي از نظر رطوبت " ( همانطور كه در زيربند 4 ـ 10 استاندارد عمومي آمده است ) ضمن قطع تغذيه دستگاه در طول آزمون و نگهداري آن در محفظه رطوبت .
 پ ) بعد از فرايند استريل و ضدعفوني كردن با محلولهاي توصيه شده توسط سازنده ضمن قطع تغذيه دستگاه ( زيربند 38 ـ 7 استاندارد عمومي را ببينيد .)
 ابتدا تا حداكثر نصف ولتاژ مورد نظر اعمال مي‏شود و به تدريج ظرف مدت ده ثانيه به مقدار حداكثر افزايش مي‏يابد و براي يك دقيقه در اين مقدار نگهداشته مي‏شود . بعد از اين مدت , به تدريج ظرف مدت ده ثانيه به كمتر از نصف مقدار حداكثر كاهش مي‏يابد .
  8 ـ دستورالعمل‏هاي سازنده
 صندلي‏هاي دندانپزشكي بايد حداقل مداركي كه حاوي اطلاعات مشخص شده در زيربندهاي زير است را داشته باشد .
 آزمون سازگاري با مقررات زيربندهاي 8 ـ 1 الي 8 ـ 3 بايد برطبق زير بندهاي 7 ـ 2 اين استاندارد انجام گيرد .
 8 ـ 1 ـ كليات
 زيربند 6 ـ 8 ـ 1 از استاندارد عمومي معتبر است .
 8 ـ 2 ـ دستورالعمل كاربرد
 زيربند 6 ـ 8 ـ 2 از استاندارد عمومي معتبر است .
 به علاوه گستره كامل حركت دستگاه بايد ذكر شود .
 8 ـ 3 ـ شرح فني
 زير بندهاي 6 ـ 8 ـ 3 " الف ," " ب ," " ج " از استاندارد عمومي معتبر است .
 به علاوه , اطلاعات زير بايد توسط سازنده ارائه شود .
 الف ) ابعاد كلي صندلي دندانپزشكي
 ب ) ابعاد كلي صفحه پايه و حداكثر دامنه حركت سيستم , شرح فضاي دامنه حركت سيستم و روشهاي نصب كردن ( پيچ كردن و غيره ,) منبع تغذيه و ديگر خدمات
 پ ) حداقل قطعات يدكي مورد نياز و توصيه‏هاي مربوط به نصب صندلي دندانپزشكي در كلينيكهاي دندانپزشكي
 ت ) اطلاعات مربوط به سوار كردن و نصب صندلي دندانپزشكي
 ث ) جرم
 ج ) مشخصات الكتريكي ( ولتاژ , فركانس , مقادير اسمي فيوز )
 چ ) حداكثر ظرفيت بالا بردن : اگر صندلي دندانپزشكي , تجهيزات دندانپزشكي ديگري را حمل مي‏كند , حداكثر جرم اين تجهيزات نيز بايد منظور شود .
 ح ) حداكثر توانايي تحمل نيروي گشتاور براي ملزومات نصب شده : اگر صندلي دندانپزشكي , تجهيزات دندانپزشكي ديگري را حمل مي‏كند , حداكثر جرم اين تجهيزات نيز بايد منظور شود .
 خ ) حركات كلي
 د ) روش‏هاي مرحله به مرحله كار و نگهداري صندلي دندانپزشكي و تصاويري كه محل هريك از كنترل‏ها را نشان مي‏دهد همراه با توضيحات مربوط به آن و ساير جنبه‏هاي ايمني
 ذ ) راهنماي مربوط به تميز كردن و ضدعفوني صندلي دندانپزشكي
  9 ـ علامت‏گذاري
 9 ـ 1 ـ علامت‏گذاري روي سطح خارجي صندلي‏هاي دندانپزشكي
 در قسمت هايي از صندلي‏هاي دندانپزشكي الكتريكي ( شامل قسمت‏هاي جدا شدني ) كه برق اصلي دارند بايد حداقل روي سطح خارجي قسمت اصلي صندلي علامتگذاري ثابت و خوانا وجود داشته باشد .
 9 ـ 1 ـ 1 ـ مشخصات سازنده
 زيربند 6 ـ 1 ـ ه, از استاندارد عمومي معتبر است .
 9 ـ 1 ـ 2 ـ مدل يا معرف نوع
 زيربند 6 ـ 1 و , از استاندارد عمومي معتبر است .
 9 ـ 1 ـ 3 ـ اتصال به منبع
 زيربند 6 ـ 1 ـ ز , از استاندارد عمومي معتبر است . اگر دستگاه به صورت نصب دائم است و علامت مربوط داخل دستگاه وجود دارد , اين بند اعمال نمي‏شود .
 9 ـ 1 ـ 4 ـ فركانس منبع ( برحسب هرتز )
 زيربند 6 ـ 1 ـ ح , از استاندارد عمومي معتبر است . اگر دستگاه به صورت نصب دائم است و علامت مربوط داخل دستگاه وجود دارد , اين بند اعمال نمي‏شود .
 9 ـ 1 ـ 5 ـ توان ورودي
 زيربند 6 ـ 1 ـ ط , از استاندارد عمومي معتبر است . اگر دستگاه به صورت نصب دائم است و علامت مربوط داخل دستگاه وجود دارد , اين بند اعمال نمي‏شود .
 9 ـ 1 ـ 6 ـ طبقه‏بندي
 زيربند 5 ـ 1 و 5 ـ 2, از استاندارد عمومي معتبر است .
 9 ـ 1 ـ 7 ـ وضعيت كار
 زيربند 6 ـ 1 ـ ل , از استاندارد عمومي معتبر است .
 9 ـ 1 ـ 8 ـ فيوزها
 زيربند 6 ـ 1 ـ م , از استاندارد عمومي معتبر است .
 9 ـ 2 ـ علامت‏گذاري در داخل دستگاه يا قطعات آن
 زير بندهاي 6 ـ 2 ـ " الف ," " ه ," و " ح ," " ي ," " ك " و " ل " از استاندارد عمومي معتبر است .
 بجز آزمون سايش , بايد بررسي طبق بند 6 ـ 1 استاندارد عمومي انجام گيرد .
 9 ـ 3 ـ علامت‏گذاري كنترل‏ها
 زير بند 6 ـ 3 از استاندارد عمومي معتبر است .
 كليد برق بايد به وضوح مشخص شود .
 9 ـ 4 ـ نمادها
 نمادهاي به كار رفته براي علامت‏گذاري بايد طبق زيربندهاي 7 ـ 3 و 7 ـ 4 و پيوست بايد باشد .
 نمادهاي به كار رفته براي كنترل‏ها و نمايش بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره 5 ...انجام گيرد .
 بررسي بايد به وسيله بازرسي عيني انجام گيرد .
 9 ـ 5 ـ رنگ عايق هاديها
 زير بند 6 ـ 5 از استاندارد عمومي معتبر است .
 9 ـ 6 ـ چراغ‏هاي نشان دهنده و دكمه‏هاي فشاري
 زير بند 6 ـ 7 از استاندارد عمومي معتبر است .
  10 ـ بسته‏بندي
 صندلي‏هاي دندانپزشكي بايد به گونه‏اي بسته‏بندي شود كه در طول حمل و نقل دچار آسيب نشود . روي سطح خارجي بسته‏بندي قطعات صندلي بايد مشخصات محتويات بسته داده شود , تا سواركردن آن به درستي صورت گيرد .
 آزمون بايد به وسيله بازرسي عيني انجام گيرد .
  پيوست الف
 ترتيب آزمونها
 ترتيب آزمونها مطابق ترتيبي است كه در پيوست " ب " استاندارد عمومي آمده است . اين مقررات مخصوص صندلي دندانپزشكي است .
 آزمونها در صورت قابل اجرا بودن بهتر است به ترتيب زير انجام شود . ترتيب آزمونهايي كه با * علامتگذاري شده‏اند , اجباري است . با اين وجود , اگر بازرسي‏هاي اوليه اين احتمال را بدهد كه آزموني موجب خرابي دستگاه مي‏شود , اين ترتيب اجرا نمي‏شود .
 1 ـ ساختار كلي   بند 5 ـ 1 ـ 1 را ببينيد .
 2 ـ علامت‏گذاري يا شناسايي   بند 9 را ببينيد .
 3 ـ توان ورودي   بند 5 ـ 3 ـ 2 را ببينيد .
 4 ـ طبقه‏بندي   بند 4 ـ 1 و 4 ـ 2 را ببينيد .
 5 ـ محدوديت ولتاژ و ( يا ) انرژي   بند 5 ـ 3 ـ 6 را ببينيد .
 6 ـ محفظه‏ها و پوشش‏هاي حفاظتي   بند 5 ـ 3 ـ 7 را ببينيد .
 7 ـ جداسازي   بند 5 ـ 3 ـ 10 را ببينيد .
 8 ـ زمين كردن حفاظتي , زمين كردن كاركردي و هم پتانسيل كردن   بند 5 ـ 3 ـ 11 را ببينيد .
 9 ـ مقررات مكانيكي   بند 5 ـ 2 را ببينيد .
 10 ـ قسمت‏هاي متحرك   بند 5 ـ 1 ـ 2 را ببينيد .
 11 ـ كنترل‏هاي عمل كننده   بند 5 ـ 1 ـ 3 را ببينيد .
 12 ـ متوقف كننده اضطراري   بند 5 ـ 1 ـ 4 را ببينيد .
 13 ـ دماهاي اضافي   بند 5 ـ 1 ـ 7 را ببينيد .
 14 ـ شستشو و ضدعفوني   بند 5 ـ 1 ـ 6 را ببينيد .
 15 ـ روكش و تشك   بند 5 ـ 1 ـ 5 را ببينيد .
 16 ـ قطع منبع تغذيه   بند 5 ـ 3 ـ 14 را ببينيد .
 17 ـ حالات تك اشكال   بند 5 ـ 3 ـ 3 را ببينيد .
* 18 ـ كار غيرعادي و حالات اشكال   بند 5 ـ 3 ـ 15 را ببينيد .
* 19 ـ جريانهاي نشتي و جريانهاي بيمار   بند 5 ـ 3 ـ 12 را ببينيد .آزمون مطابق با 3-3-7 الف.
* 20 ـ استقامت دي الكتريك   بند 5 ـ 3 ـ 13 را ببينيد . آزمون مطابق با 4-3-7 الف.
* 21 ـ آماده سازي محيط از نظر رطوبت   بند 7 ـ 1 ـ 10 را ببينيد .
* 22 ـ استقامت دي الكتريك   بند 5 ـ 3 ـ 13 را ببينيد . آزمون مطابق با 4-3-7 ب.
* 23 ـ جريانهاي نشتي و كمكي بيمار   بند 5 ـ 3 ـ 12 را ببينيد .آزمون مطابق با 7 ـ 3 ـ 3 ـ ب
 24 ـ سرريز شدن و نفوذ مايعات   بند 5 ـ 3 ـ 8 را ببينيد
 25 ـ نشتي   بند 5 ـ 3 ـ 9 را ببينيد .
 26 ـ وسيله ايمني   بند 5 ـ 3 ـ 1 را ببينيد .
 27 ـ قابليت اشتعال   بند 5 ـ 1 ـ 5 ـ 2 را ببينيد
 28 ـ اجزاء دستگاه   بند 5 ـ 3 ـ 16 را ببينيد
 29 ـ قسمت‏هاي برق اصلي , اجزاء و طراحي   بند 5 ـ 3 ـ 17 را ببينيد
 30 ـ ساختمان طراحي   بند 5 ـ 3 ـ 19 را ببينيد
 
 
 
 
1- كار متناوب كار در يك سري از دوره متشابه معين . هر دوره متشكل است از يك زمان كار در شرايط تحت بار عادي ( بدون افزايش دما از حد مجاز ) و به دنبال آن يك زمان استراحت كه در آن دستگاه يا خلاص كار مي‏كند يا خاموش است .
 
2- حالات تك اشكال : حالتي كه در آن در يكي از وسايل حفاظت در برابر خطرات دستگاه , اشكال و با يك حالت غيرعادي خارجي وجود دارد .
3- اين استاندارد تا تدوين استاندارد ملي ايران از 9687 ISO استفاده شود .
4- bypass
5- اين استاندارد تا تدوين استاندارد ملي ايران از 9687 ISO استفاده شود .
 
 
 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
 
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
 
ISIRI NUMBER
 
3804
 
 
 
Dental patient chair
 
 
 
1st Edition
 

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر