ثبت نام دوره های آموزشی
اسمیر خون
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
0 نظر
926 بازدید

چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود؟

  • ارزیابی وضعیت گلبول های سفید و قرمز و پلاکت های خون از نظر تعداد و مورفولوژی
  • شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید، و تعیین درصد نسبی هریک از آن ها
  • کمک به تشخیص اختلال در تولید، عملکرد و تخریب سلول های خون
  • مانیتور کردن روند تولید و تکامل سلول های خونی در بیماری هایی مانند لوسمی و در طول دوره­­ی شیمی درمانی و پرتو درمانی
  • ارزیابی واریانس های هموگلوبین
  • در صورت غیر طبیعی بودن آزمایش کامل خون (CBC)، جهت بررسی مورفولوژی گلبول های قرمز
  • در افراد تحت درمان با داروها یا درمان های تأثیر گذار بر سرعت تولید سلول های خونی
  • علایم مشکوک به آنمی، کاهش فعالیت مغز استخوان، یا افزایش تخریب سلول ها

هدف از انجام آزمایش:

هدف از انجام این تست ارزیابی وضعیت گلبول های سفید (لوکوسیت ها WBCs, Leukocytes)، گلبول های قرمز (اریتروسیت ها RBCs, erythrocytes) و پلاکت ها (thrombocytes, plateletes) در خون است. این گروه های سلولی در مغز استخوان ساخته شده و تکامل می یابند و بر اساس میزان نیاز بدن در جریان خون آزاد می شوند. در بررسی اسمیر خون، پنج گروه مختلف از گلبول های سفید (از نظر شکل، اندازه، رنگ و تعداد یا درصد نسبی) قابل شناسایی هستند. عملکرد اصلی گلبول های سفید خون، محافظت از بدن در برابر عوامل عفونت زا است. وظیفه­ی اصلی گلبول های قرمز حمل اکسیژن به بافت ها و ارگان های بدن است. پلاکت ها در تشکیل لخته در محل جراحت رگ های خونی نقش دارند.

بسیاری از بیماری ها می توانند بر میزان تولید، نوع، عملکرد و طول عمر گلبول های خون تأثیر بگذارند. به طور طبیعی سلول های تکامل یافته از مغز استخوان به جریان خون وارد می شوند، اما بعضی از بیماری ها باعث آزاد شدن سلول های غیر طبیعی و تکامل نیافته از مغز استخوان به درون جریان خون می شوند. بنابراین حضور تعداد قابل توجهی سلول های تکامل نیافته و غیر طبیعی در خون غالباً نشانگر وجود یک بیماری زمینه ای است.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر